Từ Chối NPC Kinh Dị Cầu Hôn Thì Sẽ Chết

CHƯƠNG 44: ĐUỐI NƯỚC


2 tuần

trướctiếp

Chủ nhiệm là người nói là sẽ làm, sau khi sắp xếp xong tất cả các nhiệm vụ, liền ra lệnh cho ban văn nghệ và một số cán bộ trong lớp bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. 
 
Khương Sở là lớp trưởng, đương nhiên phải tham gia.
 
Anh là lớp trưởng, ý nghĩa của vật biểu tượng còn lớn hơn ý nghĩa thực tế——chủ nhiệm để anh làm lớp trưởng, hoàn toàn là để anh làm tấm gương, kích thích những học sinh lười biếng trong lớp. Trên thực tế khi anh vắng mặt, hầu hết công việc trong lớp sẽ do ban học tập và ban tổ chức đảm nhận.
 
Nhưng nếu đã trở về rồi, cũng không thể không làm gì.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp